VEĽKÁ NOC 2019
VEĽKÁ NOC

Niet ho tu. Vstal z mrtvych!
Lk 24,6

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky,
nádej z Kristovho víťazstva,
vďačnosť a lásku voči Spasiteľovi,
a radosť zo zmŕtvychvstania nášho Pána

vyprosujú Salvatoriáni

Veľmi chcem, aby toto veľkonočné blahoželanie bolo čo najmenej všeobecné. Ale obávam sa, že niekoho vynechám. Nechcem povedať blahoželanie iba vám,

Ďalšie informácie...
 
Kostol sv. Cyrila a Metoda - Nitra-Mlynárce

Kvetná nedeľa (14.04.2019) – oznamy

Cezročné obdobie
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Pôst
Piatok
Krížová cesta
svätá omša
---  
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
8.00, 10.30


17.25
Veľký týždeň
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Pondelok

Vianoce
Štedrý deň
Božie Narodenie
Sviatok sv. Štefana
PM Bohorodičky

18.00
15.00
18.00
8.00, 10.30
8.00


8.00, 22.00
8.00, 10.30
8.00, 10.30
8.00, 10.30

Veľký piatok 2019
14.15 – Krížová cesta
15.00 – obrady Veľkého piatku

Posvätenie pokrmov
– sobota po obradoch
– nedeľa po sv. omšiach

 
Pešia púť do Krakova (12. - 20.07.2019)

put 2019

 

Salvatoriánska pešia púť v roku 2016

púť 2016

Fotky-1, Fotky-2

 

Citáty

Dôverujte vo všetkom sviatostnému Ježišovi a Panne Márii Pomocnici, a uvidíte, čo sú to zázraky.
Sv. Don Bosco

Počasie v Nitre

stat4u