Požehnanie domov v čase sviatku Zjavenia Pána

Požehnanie domov na slávnosť Zjavenia Pána je známe od konca stredoveku. Aj my salvatoriáni Vám chceme  umožniť zachovať túto tradíciu aj v roku 2021. Preto sme na sviatok Troch kráľov pripravili sady, ktoré si  každý, kto chce, môže zobrať v našom rehoľnom dome v Nitre (Nitrianska 38). Nájdete tam: posvätenú vodu, posvätenú kriedu a vytlačený obrad požehnania príbytku.

 

Foto

 

Tradícia požehnania domov má veľký duchovný význam. Toto požehnanie môže vyslúžiť aj laik – v rodine otec alebo mama. Stačí požehnaná voda, krieda, prípadne kríž a zapálená svieca – symbol Krista, a postoj veriaceho človeka uvedomujúceho si Božiu prítomnosť a lásku.

 

Vianoce 2020

Za noci chladnej, keď Betlehem spal, ľuďom dobrej vôle anjel zvestoval: „Sláva na výsostiach Bohu. Dnes sa vám narodil Mesiáš a Pán.” V maštaľke biednej na slame leží, je ako jeden z nás, dali mu meno Ježiš. Božia láska ho znížila z nebies do jasiel’, aby tak navždy zničila chlad ľudských sŕdc a tiel.

Požehnané Vianoce Vám prajú
Salvatoriáni

 
Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo je už niekoľko dní na Slovensku. Ani korona neprerušila už 31-ročnú tradíciu. Je možné si ho odpáliť aj v kostole sv. Cyrila a Metoda v Nitre-Mlynarciach 24.12.2020 od hod. 8.00.

 
Vraciame sa do kostola!

Aktualizované 22.12.2020

Na základe aktuálnych oznámení RÚVZ platia až do odvolania nasledovné sprísnené opatrenia: pre dekanáty a farnosti v okresoch Nitra, Zlaté Moravce, Šaľa, Trenčín a Bánovce nad Bebravou v zmysle vyhlášky ÚVZ SR č. 52 zo dňa 21. decembra 2020, ktorá nadobúda účinok 22. decembra 2020,  sa zakazuje výkon bohoslužieb za účasti verejnosti, spovedania v kostoloch, ako aj individuálnych návštev kostolov, pričom bohoslužby môžu byť vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou za účelom zabezpečenia online vysielania.

V okresoch Nitra a Zlaté Moravce v zmysle vyhlášky ÚVZ SR č. 40  z 15. decembra 2020, ktorá nadobúda účinok 15. decembra 2020, vstupujú do platnosti prísnejšie opatrenia, na základe ktorých  je potrebné obmedziť kapacitu v kostoloch počas konania bohoslužieb, obradu krstu, pohrebného obradu a sobášneho obradu tak, že ich možno vykonávať s výlučne sediacimi veriacimi, pričom počet účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2.

Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 45 zo 17.12.2020, vstupujú do platnosti nové pravidlá. Verejné bohoslužby počas lockdownu od 19.12.2020 do 10.01.2021 budú pokračovať, avšak s tým rozdielom, že počet účastníkov (výlučne sediacich) sa kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii zníži na 25 percent kapacity miest na sedenie v chrámoch. V praxi to znamená, že každá druhá lavica v kostole zostane prázdna, a v rámci obsadených lavíc bude medzi sediacimi vždy jedno miesto voľné. Okrem toho, na základe vyhlášky zostávajú v platnosti všetky doteraz platné prísne hygienické opatrenia.

 
Kostol sv. Cyrila a Metoda - Nitra-Mlynárce

4. adventná nedeľa (20.12.2020) – oznamy

 

Vianoce 2020

Cezročné obdobie
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Pôst
Piatok
Krížová cesta

Veľký piatok 2020
Krížová cesta
obrady Vľk. piatku
svätá omša
---  
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
8.00, 10.30


17.25


14.15
15.00
Veľký týždeň
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Pondelok

Vianoce
Štedrý deň
Božie Narodenie
Sviatok sv. Štefana
PM Bohorodičky

Posvätenie pokrmov
– sobota po obradoch
– nedeľa po sv. omšiach
18.00
15.00
18.00
8.00, 10.30
8.00


22.00
8.00, 10.30
8.00, 10.30
8.00, 10.30


 
« ZačiatokPredch12ĎalejKoniec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Citáty

Ak má človek prežiť, musí sa naučiť mať radosť zo zásadných rozdielov mezdi ľuďmi a medzi kultúrami. Naučí sa, že rozdiely v myšlienkach a správaní sú očarujúce, sú časťou zaujímavej rozmanitosti života, nie niečím, čoho sa treba báť.
Gene Roddenberry

Počasie v Nitre

iMeteo.sk

stat4u