Salvatoriáni slúžia v čase koronakrizy

Kostol sv. Cyrila a Metoda v Nitre – Mlynárciach

V tomto čase sprísnených obmedzení sú sväté omše slúžené podľa bežného poriadku:
utorok – sobota: 18.00;
nedeľa: 8.00 a 10.30.

Bohoslužby sa konajú za prísnych hygienických a organizačných pravidiel.

֍

Počet účastníkov svätej omše je obmedzený na päť osôb. Osoby, ktoré sa chcú daný deň zúčastniť na sv. omši nech sa prihlásia telefonický na čísle: 0918 57 81 77 (p. Jacek). Zapisujem na maximálne 7 dni vopred.

֍

Členovia rodiny, ktorá má úmysel, majú rezervované dve miesta. Prosím o potvrdenie účasti (najlepšie telefonicky) najneskôr 1 deň pred dátumom svätej omše. Ak nepotvrdia svoju účasť, ich miesta ponúknem iným osobám.

֍

Kostol je otvorený vždy 15 min. pred sv. omšou.
Prosím veriacich, aby sa v čase bohoslužieb nezhromažďovali vo vonkajšom areáli.

P. Jacek Chrząściel SDS


Kaplnka Matky Spasiteľa – Salvatoriáni

 

1.

Od dňa 16. októbra až do odvolania budeme v našej kaplnke (Nitrianska 38, Nitra) dennodenne slúžiť dve sväté omše:

cez týždeň – o 8.00 a o 18.00;

v nedeľu – o 8.00 a o 9.00.


Večerná svätá omša v sobotu bude s platnosťou na nedeľu.

 

2.

Na každej svätej omši sa môže (okrem kňaza) zúčastniť päť osôb.

Osoby, ktoré sa chcú daný deň zúčastniť svätej omše v kaplnke, prosíme, nech sa prihlásia telefonický na číslo:

P. Andrej: 0907 08 18 20;

P. Rafael: 0917 11 38 18.


Osoby/rodiny, ktoré majú „svoj“ úmysel, majú rezervované dva miesta. Pokiaľ nepotvrdia svoju účasť 24 hodiny pred dátumom svätej omše, ich miesta ponúkneme iným osobám.

 

3.

Naša kaplnka bude každý deň sprístupnená na súkromnú modlitbu, individuálne sväté prijímanie a individuálnu svätú spoveď podľa nasledovného poriadku: nedeľa od 10.00 do 17.30, pondelok – sobota od 9.00 do 17.30.

Aby sme mohli dodržať hygienické opatrenia a predísť možnosti zhromažďovania sa viacerých osôb v tom istom čase (netýka sa rodinných príslušníkov), prosíme o predbežné telefonické dohodnutie termínu:

P. Andrej: 0907 08 18 20;

P. Rafael: 0917 11 38 18;

P. Jacek: 0918 57 81 77.


Na tie isté čísla môžete nahlásiť na svätú spoveď a sväté prijímanie aj svojich chorých a starších rodinných príslušníkov, ktorých (s dodržaním všetkých hygienických opatrení) navštívime doma.

 

4.

Vrelo Vás prosíme: neváhajte využívať naše služby a prichádzajte do našej kaplnky na súkromnú modlitbu a individuálne sväté prijímanie čo najčastejšie (aj každý deň!) - sme tu pre Vás.

Vaši Salvatoriáni

 
Blahorečenie Františka Márie z Kríža Jordana

František Mária z Kríža Jordan

S veľkou radosťou Vám oznamujeme, že dňa 19. júna 2020 Svätý Otec František prijal na audiencii kardinála Angela Becciu, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých a splnomocnil túto kongregáciu promulgovať dekrét o zázraku na príhovor nášho Zakladateľa, ctihodného Božieho služobníka pátra Františka Máriu z Kríža Jordana. Tým sa končí proces uznania zázraku a otvára sa posledná etapa cesty k beatifikácii nášho vzácneho Zakladateľa.

To znamená, že v blízkej už budúcnosti otec František Mária z Kríža Jordan, Zakladateľ našej rehoľnej spoločnosti, bude vyhlásený za blahoslaveného. Dátum a miesto blahorečenia, po dohode so Spoločnosťou Božského Spasiteľa, určí Apoštolská stolica. O ďalších podrobnostiach Vás budeme informovať.

Spojme sa v spoločnej modlitbe vďaky za veľký dar, akým sa nielen pre salvatoriánsku rodinu ale aj pre celú Cirkev už čoskoro stane blahoslavený František Mária z Kríža Jordan.

 
Novembrová modlitba za zosnulých

Mesiac november je mesiacom pamiatky na našich zosnulých a modlitby za nich. Preto po celý november v našej kaplnke v Nitre budeme sa modliť svätý ruženec za všetkých zosnulých, zverených do našich modlitieb.

Môžete si stiahnúť a vytlačiť kartičky , nielen pre seba, ale aj pre vašich príbuzných a známych – napísať mená vašich zosnulých a potom ich doniesť sem. Za všetkých, ktorých mená budú zapísané, sa v novembri budeme každodenne modliť.

 
Kostol sv. Cyrila a Metoda - Nitra-Mlynárce

Misijná nedeľa (18.10.2020) – oznamy

Cezročné obdobie
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Pôst
Piatok
Krížová cesta

Veľký piatok 2020
Krížová cesta
obrady Vľk. piatku
svätá omša
---  
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
8.00, 10.30


17.25


14.15
15.00
Veľký týždeň
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Pondelok

Vianoce
Štedrý deň
Božie Narodenie
Sviatok sv. Štefana
PM Bohorodičky

Posvätenie pokrmov
– sobota po obradoch
– nedeľa po sv. omšiach
18.00
15.00
18.00
8.00, 10.30
8.00


22.00
8.00, 10.30
8.00, 10.30
8.00, 10.30


 
Pešia púť do Krakova (12. - 20.07.2019)

put 2019

 

Salvatoriánska pešia púť v roku 2016

púť 2016

Fotky-1, Fotky-2

 

Citáty

K láske nemožno nikoho prinútiť. Iba láska sama vzbudzuje protilásku. Takýmto spôsobom chcel Boh dobyť srdce človeka.
Maximilián Kolbe

Počasie v Nitre

iMeteo.sk

stat4u