Kostol sv. Cyrila a Metoda - Nitra-Mlynárce

4. adventná nedeľa (24.12.2017) – oznamy

 

Sväté omše po Vianociach 2017/2018
26.12. (sv. Štefana)    – 8.00, 10.30 hod.
27.12. – 30.12.    – 18.00 hod.
31.12. (nedeľa)    – 8.00, 10.30 hod.
1.01. (PM Bohorodičky)    – 8.00, 10.30 hod.
2.01. – 5.01.    – 18.00 hod.
6.01. (Zjavenie Pána)    – 8.00, 10.30 hod.

Cezročné obdobie
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Pôst
Piatok
Krížová cesta
svätá omša
---  
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
8.00, 10.30


17.25
Veľký týždeň
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Pondelok

Vianoce
Štedrý deň
Božie Narodenie
Sviatok sv. Štefana
PM Bohorodičky

18.00
15.00
18.00
8.00, 10.30
8.00


8.00, 22.00
8.00, 10.30
8.00, 10.30
8.00, 10.30
 
8. decembra - salvatoriánsky sviatok

8. decembra 1881, v Ríme, na Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, Boží služobník, otec František z Kríža Jordan založil Spoločnosť Božského Spasiteľa. Od založenia Salvatoriánov otcom Jordanom už uplynulo viac ako stodvadsať rokov a jeho dielo naďalej prekvitá po celom svete. Jeho vízia hnutia, v ktorom kňazi, rehoľníci a laici spoločne realizujú dielo:  „aby všetci mohli spoznať jediného pravého Boha a Ježiša Krista, ktorého poslal“, zostáva hlavnou silou salvatoriánskej komunity. Táto rehola sa rozrástla a zahŕňa aj svetských salvatoriánov, ktorí skladajú sľub realizovať salvatoriánsku charizmu vo svojom živote. Salvatoriáni sú dnes prítomní na všetkých kontinentoch a v Afrike i v Ázii začal ich počet prudko rásť. S rozvojom hnutia sa rozvíja i dielo, ktoré komunita uskutočňuje, a  zahŕňa školy, nemocnice, misie, farnosti, vydavateľskú činnosť, duchovnú správu nemocníc a mnoho iných apoštolátov. V krátkosti možno povedať, že prostredníctvom Jordanovej charizmy salvatoriáni využívajú „všetky spôsoby a prostriedky, ktoré im ponúka Kristova láska“, aby zaniesli lásku Božského Spasiteľa všetkým ľuďom.

Na Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie ďakujeme Bohu za 137-ročnú existenciu Spoločnosti Božského Spasiteľa a prosíme Vás o modlitbu za našu reholu a za blahorečenie otca Františka Jordana:

 

Modlitba za beatifikáciu

Ježišu, Spasiteľu sveta, ktorý si dal svojmu služobníkovi Františkovi dar hlbokej a živej viery, neochvejnej nádeje a heroickej lásky k Bohu i blížnemu, ba aj veľkej horlivosti za spásu duše, prosíme ťa, osláv ho tu na zemi chválou blahoslavených - a na jeho príhovor udeľ nám milosť, o ktorú ťa pokorne prosíme. Teba, ktorý žiješ a kraľuješ po všetky veky vekov. Amen.
 
Maltacamp 13-20.08.2016

malta-logoMedzinárodný letný tábor mladých je stretnutie mladých Maltézskeho rádu, ktorí spolu so svojimi chorými priateľmi strávia týždeň naplnený rôznymi aktivitami a stretnutiami. Každoročne hostí stretnutie iná krajina. Tento rok stretnutie bolo v Poľsku v Piekaroch pri Krakove. Prezentácie z akcii si môžete pozrieť tu:

Filmy (medzinárodné):

den1-2016+den2-2016den3-2016 den4-2016 den5-2016 den6-2016

Fotky (slovenské):

den1-2016 den2-2016 den3-2016 den4-2016 den5-2016 den6-2016 den7-2016

Camp song

 
Pešia púť do Krakova (08. - 16.07.2016)

púť 2016

www.mercy-pilgrim.eu

Salvatoriánska pešia púť 2016 - Youtube (Hidasnémeti - Kosice - Krakow)

Fotky-1, Fotky-2

Pozývame o rok.

 

Citáty

Svetlo Spasiteľa vstupuje do nášho života. Či sme pastieri, alebo mudrci – svetlo a jeho posolstvo nás volajú, aby sme vyšli z uzavretia v našich túžbach a želaniach a kráčali k Pánovi a klaňali sa mu: otvorením sveta pravde, dobru, Kristovi, ľuďom, v ktorých nás on čaká.
Benedikt XVI

Počasie v Nitre

stat4u