Novéna pred blahorečením božieho služobníka otca Františka Márie z Kríža Jordana

Duchovná príprava

 

Deň šiesty: Otec František - muž verný Kristovi

z Evanjelia podľa Marka
„Ježiš povedal svojim učeníkom: Čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Lebo za čo vymení človek svoju dušu?!
Kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi.“ (Mk 8, 36 - 38)

Ďalšie informácie...
 
Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska k stému výročiu vysviacky biskupov a pri príležitosti sčítania obyvateľstva (14.02.2021)

KBS logoDrahí bratia a sestry,

v našom živote sú vzácne výročia, ktoré sa stávajú výzvou. Výzvou zastaviť sa, stíšiť sa a zamyslieť i veľkodušne „chváliť slávnych mužov“ – pre ich činy, múdrosť, udatnosť a obetavosť – ako nám to pripomínajú už starozákonné knihy (porovnaj Knihu Sirachovcovu 44,1-5,12).

Výročia a jubileá sú v našich životoch dôležité na oživenie pamäti, ocenenie hodnôt, možnosť poďakovať, prejaviť ochotu a pokračovať v začatom diele.

K významným výročiam v živote Cirkvi na Slovensku patrí aj storočnica vysviacky troch biskupov v Nitre 13. februára 1921: Mariána Blahu pre Banskobystrickú diecézu, Karola Kmeťka pre Nitrianske biskupstvo a Jána Vojtaššáka pre Spišskú diecézu.

Ďalšie informácie...
 
Vraciame sa do kostola! (Aktualizované 22.12.2020)

Na základe aktuálnych oznámení RÚVZ platia až do odvolania nasledovné sprísnené opatrenia: pre dekanáty a farnosti v okresoch Nitra, Zlaté Moravce, Šaľa, Trenčín a Bánovce nad Bebravou v zmysle vyhlášky ÚVZ SR č. 52 zo dňa 21. decembra 2020, ktorá nadobúda účinok 22. decembra 2020,  sa zakazuje výkon bohoslužieb za účasti verejnosti, spovedania v kostoloch, ako aj individuálnych návštev kostolov, pričom bohoslužby môžu byť vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou za účelom zabezpečenia online vysielania.

V okresoch Nitra a Zlaté Moravce v zmysle vyhlášky ÚVZ SR č. 40  z 15. decembra 2020, ktorá nadobúda účinok 15. decembra 2020, vstupujú do platnosti prísnejšie opatrenia, na základe ktorých  je potrebné obmedziť kapacitu v kostoloch počas konania bohoslužieb, obradu krstu, pohrebného obradu a sobášneho obradu tak, že ich možno vykonávať s výlučne sediacimi veriacimi, pričom počet účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2.

Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 45 zo 17.12.2020, vstupujú do platnosti nové pravidlá. Verejné bohoslužby počas lockdownu od 19.12.2020 do 10.01.2021 budú pokračovať, avšak s tým rozdielom, že počet účastníkov (výlučne sediacich) sa kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii zníži na 25 percent kapacity miest na sedenie v chrámoch. V praxi to znamená, že každá druhá lavica v kostole zostane prázdna, a v rámci obsadených lavíc bude medzi sediacimi vždy jedno miesto voľné. Okrem toho, na základe vyhlášky zostávajú v platnosti všetky doteraz platné prísne hygienické opatrenia.

 
Kostol sv. Cyrila a Metoda - Nitra-Mlynárce

4. adventná nedeľa (20.12.2020) – oznamy

 

Vianoce 2020

Cezročné obdobie
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Pôst
Piatok
Krížová cesta

Veľký piatok 2020
Krížová cesta
obrady Vľk. piatku
svätá omša
---  
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
8.00, 10.30


17.25


14.15
15.00
Veľký týždeň
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Pondelok

Vianoce
Štedrý deň
Božie Narodenie
Sviatok sv. Štefana
PM Bohorodičky

Posvätenie pokrmov
– sobota po obradoch
– nedeľa po sv. omšiach
18.00
15.00
18.00
8.00, 10.30
8.00


22.00
8.00, 10.30
8.00, 10.30
8.00, 10.30


 
Blahorečenie Františka Márie z Kríža Jordana

František Mária z Kríža Jordan

S veľkou radosťou Vám oznamujeme, že dňa 19. júna 2020 Svätý Otec František prijal na audiencii kardinála Angela Becciu, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých a splnomocnil túto kongregáciu promulgovať dekrét o zázraku na príhovor nášho Zakladateľa, ctihodného Božieho služobníka pátra Františka Máriu z Kríža Jordana. Tým sa končí proces uznania zázraku a otvára sa posledná etapa cesty k beatifikácii nášho vzácneho Zakladateľa.

15. mája 2021 Zakladateľ našej rehoľnej spoločnosti, bude vyhlásený za blahoslaveného.

Spojme sa v spoločnej modlitbe vďaky za veľký dar, akým sa nielen pre salvatoriánsku rodinu ale aj pre celú Cirkev už čoskoro stane blahoslavený František Mária z Kríža Jordan.

 
« ZačiatokPredch12ĎalejKoniec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Citáty

Ľudia, ktorí odovzdávajú vlastnú vôľu do Božej vôle, stávajú sa tak Božími ľuďmi, novými ľuďmi, novým svetom.
Benedikt XVI

Počasie v Nitre

iMeteo.sk

stat4u