Salvatoriáni

Pokým žije na svete čo len jediný človek, ktorý ešte nepozná a nemiluje Ježiša Krista, Spasiteľa sveta – dovtedy si nemôžem odpočinúť." (O. František z Kríža Jordan, zakladateľ Spoločnosti Božského Spasiteľa)

 
stat4u