Poď za mnou

Tvoj život... Tvoje otázky... ako žiť? Tvoje možnosti... čo si vybrať? Pýtaš sa... Hľadáš... Myslíš... Môžbyť, že odpoveď je jednoduchá a inšpirujúca: Salvatoriáni – Spoločnosť Božského Spasiteľa.

Naša história: Bol človek, ktorého nazývame otec: František z Kríža Jordan. Inšpirovaný slovami Písma svätého „A večný život je v tom, aby poznali Teba, jediného pravého Boha, a Toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ (Jn 17,3) založil v Ríme v roku 1881 rehoľnú spoločnosť Salvatoriánov, aby meno Krista – Salvatora bolo známe po celom svete. Taký bol náš začiatok.

Naša súčasnosť: Dnes Salvatoriáni žijú a pôsobia v 33 krajinách sveta, slúžiac ľuďom a pomáhajúc im nájsť zmysel života aj ich vlastnú cestu k Bohu.

Od roku 2003 Salvatoriáni pôsobia aj na Slovensku.

Naša charizma: Otec Jordan dal Salvatoriánom dôležitú a univerzálnu úlohu: „Pokým žije na svete čo len jediný človek, ktorý ešte nepozná a nemiluje Ježiša Krista, Spasiteľa sveta – dovtedy si nemôžem odpočinúť“.

Ako Salvatoriáni chceme: poznávať Ježiša – Spasiteľa; hlásať ho všetkým ľuďom všetkými možnými spôsobmi, aké inšpiruje Božia láska, a predovšetkým svojím životom a dobrotou; uctievať dôstojnosť a slobodu každého človeka; pomáhať ľuďom nájsť Ježiša, ktorý je úplnosťou života; odpovedať na otázky a potreby súčasných ľudí; byť svedkami viery a dobroty.

Náš život: Žijeme životom viery, modlitby a práce, usilujúc sa zachovať rovnováhu medzi kontempláciou a účinkovaním; žijeme v spoločenstvách, ktoré chápeme ako vzájomné dávanie a prijímanie sa; žijeme, spolupracujúc so sestrami Salvatoriánkami, Salvatoriánmi laikmi a všetkými ľuďmi dobrej vôle; žijeme, slúžiac Bohu aj ľuďom.

Ak chceš žiť podľa evanjeliových rád, milujúc Boha a ľudí, poznávať a milovať Ježiša, slúžiť ľuďom – ak sa chceš stať salvatoriánom, napíš, zavolaj a najlepšie - príď, poznaj nás a spoznaj, kto sme a ako žijeme.

Spoločnosť Božského Spasiteľa – Salvatoriáni
Nitrianska 38, 949 01 Nitra
037 6531037, 0907 081820, 0907 081840
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Pre mladých, prejavujúcich záujem žiť takýmto životom, po celý rok vedieme víkendové dni duchovnej obnovy a počas prázdnin duchovné cvičenia.

Na Slovensku pôsobia aj sestry Salvatoriánky. Dievčatá a ženy, ktoré chcete spoznať ich posolstvo, prosíme o kontakt na adresu:

 

 
stat4u