Naše aktivity

Naša charizma a cieľ

Veľkou túžbou zakladateľa bolo, aby meno Ježiša Krista – Spasiteľa bolo známe a milované po celom svete. Svojim nasledovníkom dal otec Jordan dôležitú úlohu. Povedal: Pokiaľ žije na svete čo len jediný človek, ktorý ešte nepozná a nemiluje Ježiša Krista, Spasiteľa sveta – dovtedy si nemôžeš odpočinúť. Verní tejto výzve, chceme byť vo svete svedkami viery a pomáhať ľuďom nájsť Ježiša. Chceme ho hlásať všetkým ľuďom všetkými možnými spôsobmi, aké inšpiruje Božia láska, a predovšetkým svojím životom a dobrotou.

 

Naša činnosť

Ako Salvatoriáni chceme hlásať Ježiša slovom, prácou a najmä svojím životom. Preto všade tam, kde pôsobíme, chceme byť znamením Božej dobroty. Dnes má Spoločnosť Božského Spasiteľa asi 1200 členov pochádzajúcich zo všetkých kontinentov a svoju činnosť rozvíja v 33 krajinách po celom svete. Odpovedajúc na potreby súčasného sveta a Cirkvi, sa zaoberáme rozličnými formami pastoračnej služby, najmä vyučovaním a formáciou.
 
stat4u