História

Katolícke noviny z 9. mája 1948 priniesli takúto správu: Na Slovensku začala účinkovať rehoľa Salvatoriánov. Rehoľu založil roku 1881 kňaz František M. Jordan, pôvodom z Bádenska. Jej oficiálny názov je Spoločnosť Božského Spasiteľa. Jej členovia sa venujú misiám, a to tak ľudovým, ako i medzi pohanmi, pôsobia medzi mládežou, usporadúvajú exercície a podobne. Celá ich práca sa nesie v duchu pokory a zbožnosti. Na Slovensku má rehoľa úmysel najprv vychovať nových členov a potom rozvinúť činnosť.

Bol rok 1948. Na Slovensku sa začalo prenasledovanie Cirkvi. Vdp. Andrej Gerát, ktorý v tomto čase výdatne podporoval Salvatoriánov a u ktorého sa záujemci o vstup do rehole mali hlásiť, bol roku 1950 odsúdený v Bratislave na 11 rokov väzenia a roku 1954 zomrel vo väzenskej nemocnici v Brne. Dobrodružstvo Salvatoriánov na Slovensku sa skončilo prv, ako sa začalo.

František Mikloško vo svojej knihe, týkajúcej sa dejín katolíckej Cirkvi na Slovensku v rokoch 1943 - 1989 „Nebudete ich môcť rozvrátiť“ (z tejto knihy som vybral horeuvedený citát) dodáva: O ďalších osudoch rehole nevieme nič.

Teraz už vieme.

Čo sa nepodarilo roku 1948, podarilo sa v 2003. Presne po päťdesiatich piatich rokoch Salvatoriáni opäť prišli na Slovensko. Dúfame, že tentoraz tu aj zostanú.

Do Nitry sme prišli na pozvanie nitrianskeho biskupa, kardinála Jána Chryzostoma Korca, v októbri 2003. Zatiaľ bývame v prenajatom byte na Ďurčanského ulici, a tak farnosť svätého Martina sa stala aj našou farnosťou. (Dúfame, že v polovici tohto roka začneme výstavbu nášho rehoľného domu na Nitrianskej ulici). Pôsobíme v Liečebnom ústave na Zobore, pomáhame v mestských a okolitých farnostiach, vedieme duchovné cvičenia pre rehoľné sestry, umožňujeme duchovné sprevádzanie tým, ktorí majú záujem o prehĺbenie svojho duchovného života a venujeme sa mládeži. Chceme okolo seba zhromažďovať všetkých, ktorí hľadajú, chceme im pomáhať nájsť Ježiša, ktorý je naplnením života.

Sme tu pre vás. Aj vy buďte s nami. Podporujte nás, prosíme, vašou modlitbou a žičlivosťou. S Božou a vašou pomocou môžeme urobiť veľa.

 
stat4u