Beatifikačný proces

Beatifikačný proces Božieho služobnika otca Františka z Kríža Jordana bol započatý v roku 1942. Diecézny informačný proces bol vedený v Ríme, Viedni, Fribourgu, Milwaukee, Rio de Janeire, Paderborne, Pasove a v Olomouci.

Po smrti bol otec Jordan pochovaný vo farskom kostole v Tafers vo Švajčiarsku. V roku 1956 boli jeho telesné pozostatky exhumované a premiestnené do Materského domu Salvatoriánov v Ríme, v ktorom prežil veľkú časť života.

V súčasnosti je beatifikačný proces vedený generálnym postulátorom kňazom Michalom Pielom SDS, ako aj postulátorom kňazom Štefanom Hornom SDS.

 

Modlitba za beatyfikaciu

Ježišu, Spasiteľu sveta, ktorý si dal svojmu služobníkovi Františkovi dar hlbokej a živej viery, neochvejnej nádeje a heroickej lásky k Bohu i blížnemu, ba aj veľkej horlivosti za spásu duše, prosíme ťa, osláv ho tu na zemi chválou blahoslavených - a na jeho príhovor udeľ nám milosť, o ktorú ťa pokorne prosíme. Teba, ktorý žiješ a kraľuješ po všetky veky vekov. Amen.Registrujeme už veľa prípadov obdržania Božích milostí na príhovor otca Františka. Informácie o prijatých milostiach získaných na jeho príhovor prosíme uvádzať na adresu:

Postulator of the Salvatorians
Via della Conciliazione 51
I - 00193 Rome, Italy


alebo:

Salvatoriáni
Nitrianska 38
949 01 Nitra, Slovensko

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 
stat4u